Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > sesja 2 strona główna 

sesja 2
 Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji rady
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:55:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:56:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:58:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:59:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 11:02:19 Informację zaktualizowano 2014-12-24 11:03:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 11:03:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 11:04:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 11:18:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 12:11:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:19:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:20:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/315/2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:23:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:25:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Stęszew zadania z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:49:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:50:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/20/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:53:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/21/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:57:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku