Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > sesja 38 strona główna 

sesja 38
 Uchwała nr XXXVIII/323/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 14:05:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/324/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 10:01:21 Informację zaktualizowano 2014-08-27 13:27:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/325/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 10:01:35 Informację zaktualizowano 2014-08-27 13:24:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/326/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 10:05:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/327/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości podatników, którzy utworzyli nowe stanowiska pracy, w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie gminy Stęszew, w ramach pomocy de minimis
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:52:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:54:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/329/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:56:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku