Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > sesja 34 strona główna 

sesja 34
 Uchwała Nr XXXIV/293/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 14:55:54 Informację zaktualizowano 2014-04-08 14:56:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/294/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:08:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/295/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:11:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/296/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:13:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/297/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego dla Gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:15:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/298/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 11:13:46 Informację zaktualizowano 2014-04-03 08:05:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXIII/200/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 11:17:19 Informację zaktualizowano 2014-04-03 08:05:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XVIII/184/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strykowo"
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:23:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/301/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mirosławki na lata 2010-2017"
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:29:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/302/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Słupia na lata 2011-2018"
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:32:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/303/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Będlewo i Srocko Małe PGR wchodzących w skład sołectwa Będlewo na lata 2013-2020"
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:35:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 08:36:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/305/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 09:22:16 Informację zaktualizowano 2014-04-09 09:27:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/306/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 09:23:54 Informację zaktualizowano 2014-04-09 09:26:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/307/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 09:25:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 09:33:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXIV/309/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 09:36:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku