bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 13:04:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/23/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 14:40:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:40:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:42:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/26/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji budżetu, finansów, inwestycji, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i przestrzennej
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:44:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/27/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:46:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/28/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Konisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:48:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/29/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:49:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/30/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:51:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/31/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 07:53:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl