Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > sesja 33 strona główna 

sesja 33
 Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:47:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:50:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/287/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:52:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/288/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:54:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/289/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:55:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXX/284/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:57:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/291/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stęszew na lata 2014 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:59:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/292/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 14:02:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku