bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 2 strona główna 

sesja 2
 Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji rady
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:55:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:56:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:58:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 10:59:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 11:02:19 Informację zaktualizowano 2014-12-24 11:03:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 11:03:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 11:04:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 11:18:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 12:11:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:19:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:20:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/315/2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:23:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:25:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Stęszew zadania z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:49:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:50:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/20/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:53:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/21/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 09:57:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl