bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 38 strona główna 

sesja 38
 Uchwała nr XXXVIII/323/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 14:05:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/324/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 10:01:21 Informację zaktualizowano 2014-08-27 13:27:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/325/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 10:01:35 Informację zaktualizowano 2014-08-27 13:24:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/326/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 10:05:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/327/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości podatników, którzy utworzyli nowe stanowiska pracy, w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie gminy Stęszew, w ramach pomocy de minimis
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:52:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:54:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/329/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:56:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl