bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 35 strona główna 

sesja 35
 Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 14:32:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 14:34:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 14:41:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/313/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:23:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/314/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:25:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/315/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:26:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/316/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:35:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Łódź, gm. Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:37:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/318/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:38:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/319/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:40:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/320/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:42:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXV/321/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2014-05-30 13:43:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl