bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 33 strona główna 

sesja 33
 Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:47:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:50:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/287/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:52:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/288/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:54:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/289/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:55:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXX/284/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:57:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/291/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stęszew na lata 2014 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 13:59:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIII/292/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 14:02:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl