bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Uchwała nr XXXII/276/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 14:39:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 14:03:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 19:18:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 19:22:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 19:25:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXXII/281/2013
Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stęszew na lata 2013 - 2032  
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 12:58:29 Informację zaktualizowano 2014-01-13 11:52:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/282/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 13:02:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 13:05:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2014-01-12 13:08:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl