bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 30 strona główna 

sesja 30
 Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:14:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:15:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:17:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:18:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/267/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:20:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 października 2013 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Stęszewie i Dębnie o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5, 598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 14:28:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl