bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 08:51:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XX/168/2012 z dnia 26.IX.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 08:54:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 08:58:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka nr ewid. 106 we wsi Piekary, obręb Piekary, gm. Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:04:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/259/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: wydzierżawienia lokali użytkowych położonych w Stęszewie i w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:06:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:08:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:09:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-09-17 09:13:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl