bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Uchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:31:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:34:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:36:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stęszew"
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:38:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa w rejonie ulicy Bukowskiej
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:40:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym pawilonu handlowego położonego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:42:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:43:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:51:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tomiczkach
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:52:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/252/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew części nieruchomości z obrębu Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:53:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:55:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 07:56:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl