bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 26 strona główna 

sesja 26
 Uchwała nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/195/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:15:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIII/196/2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:49:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/223/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:20:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: stypendiów i nagród Burmistrza Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:21:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/225/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stęszewa
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:22:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:23:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/227/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrze
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:24:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/228/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:25:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/229/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:26:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:28:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stęszew do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych
Data wprowadzenia informacji 2013-04-04 09:30:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl