Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 07:24:58 Informację zaktualizowano 2011-09-20 07:38:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 11:43:50 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 07:57:36 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/69/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:08:42 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/70/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:10:36 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/71/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:12:20 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/72/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/347/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:16:07 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/73/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:20:19 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/74/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:22:26 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/75/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:24:46 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:27:32 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/77/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:30:04 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/78/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Drożdżycach
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:39:42 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/79/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:43:28 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:44:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/80/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:48:55 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:44:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowościach Dębno i
Dębienko, gmina Stęszew

Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew (format .doc)


Uzasadnienie do uchwały (format .doc)


Mapka (format .jpg)


Załącznik nr 2 (format .doc)


Załącznik nr 3 (format .doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 11:12:49 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:47:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłodbków i klubów dziecięcych
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 11:20:55 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:44:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku