Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 > sesja 14 strona główna 

sesja 14
 Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:22:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu na rok 2012 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:36:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu na rok 2012 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:46:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:05:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:07:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:09:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu poznańskiego na utrzymanie filii Poradni psychologiczno - Pedagogicznej w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:11:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew"
Treść uchwały
Uzasadnienie
Podsumowanie
Załącznik nr 1 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 2 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 3 (format .doc)
Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:17:57 Informację zaktualizowano 2012-01-05 08:48:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki
położonych w obrębach geodezyjnych Tomice,
Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew
Treść uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1.1 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.2 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.3 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.4 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3  
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:19:02 Informację zaktualizowano 2012-01-05 09:38:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:42:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:45:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterae użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:48:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:52:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:54:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:58:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 10:01:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Apel Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 10:08:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku