Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 13:20:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 13:22:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:13:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmainy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:15:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku