Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:36:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:51:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:53:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:54:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:56:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:01:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XXXI/287/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:04:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie realizacji projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:05:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:07:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:09:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:10:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:12:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku