bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 07:24:58 Informację zaktualizowano 2011-09-20 07:38:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 11:43:50 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 07:57:36 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/69/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:08:42 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/70/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:10:36 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:46:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/71/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:12:20 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/72/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/347/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:16:07 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/73/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:20:19 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/74/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:22:26 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/75/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:24:46 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:27:32 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/77/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:30:04 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/78/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Drożdżycach
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:39:42 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:45:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/79/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:43:28 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:44:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała XI/80/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 08:48:55 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:44:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowościach Dębno i
Dębienko, gmina Stęszew

Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew (format .doc)


Uzasadnienie do uchwały (format .doc)


Mapka (format .jpg)


Załącznik nr 2 (format .doc)


Załącznik nr 3 (format .doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 11:12:49 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:47:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłodbków i klubów dziecięcych
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 11:20:55 Informację zaktualizowano 2011-09-20 11:44:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl