Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Platforma Zakupowa
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2011 > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:47:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:49:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:57:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:58:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:09:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:10:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie kontynuacji współpracy z miastem Zahna
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:11:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:12:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:14:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu o nazwie: Lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew o numerze POKL.090102-30-074/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:16:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Trzebawiu i Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:17:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:18:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu o nazwie: Mój lepszy start o numerze POKL.09.01.02-30-157/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:20:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:21:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
wersja do druku