Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 10:38:21 Informację zaktualizowano 2010-01-21 13:22:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/296/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 13:39:04 Informację zaktualizowano 2010-01-21 13:54:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/296/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 13:54:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/297/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:38:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/298/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:40:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/299/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:42:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:43:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/301/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:45:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/302/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:48:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/303/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:49:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/304/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejsvowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:51:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku