Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 10:38:21 Informację zaktualizowano 2010-01-21 13:22:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/296/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 13:39:04 Informację zaktualizowano 2010-01-21 13:54:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/296/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 13:54:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/297/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:38:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/298/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:40:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/299/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:42:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:43:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/301/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:45:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/302/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:48:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/303/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:49:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/304/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejsvowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:51:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku