Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Uchwała nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 13:41:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 13:39:59 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:40:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/257/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/166/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:50:10 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:37:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/258/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie współdziałania Gminy Stęszew z Miastem Poznań w realizacji zadań w zakresie udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:53:40 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:37:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/259/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:55:26 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:36:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/260/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:57:07 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:36:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku