Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Uchwała nr XXV/234/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:06:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/235/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:08:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/236/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:11:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/237/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Stęszew" w latach 2009/2011
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:12:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/238/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia" w latach 2009-2012
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:14:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stęszew stałych obwodów głosowania
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:15:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:17:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Skrzynkach i Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:18:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/242/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki (położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko), gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:20:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/243/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:22:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku