Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:02:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:04:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/262/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:40:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/263/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację projektu (inwestycji)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:41:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/264/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:42:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/265/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:44:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/266/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:45:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/267/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Mirosławkach
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:46:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:47:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/269/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:48:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/270/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:49:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/271/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:51:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/272/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi Stęszew - Trzebaw do kategorii dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:52:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/273/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zgody na przejęcie od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania pod nazwą "Remont jezdni drogi powiatowej Rybojedzko - Strykowo na odcinku Sapowice - Strykowo"
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:54:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/274/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego, pt: "Mały Miś poznaje świat nauki"
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:55:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/275/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Odkrywam, poznaję, czytam - program dla 4 i 5 latków"
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:57:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku