Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 09:58:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 10:00:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 10:00:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/286/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:44:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/287/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:45:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/288/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:46:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/289/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:48:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/290/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:50:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/291/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:53:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/292/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:54:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/293/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:56:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/294/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:56:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku