Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 Uchwała Nr XXIV/227/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:09:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/228/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:11:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/229/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:13:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/230/2009 Rady Miejskiej Gminy stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w miejscowości Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:15:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/231/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w miejscowościach: Wronczyn, Witobel i Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:17:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXIV/232/2009

Treść Uchwały nr XXIV/232/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew (format .pdf)


Załącznik nr 1 - mapka (format .jpg)


Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (format .pdf)


Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (format .pdf)


Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania (format .pdf)


 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-23 14:35:17 Informację zaktualizowano 2009-02-27 13:06:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/233/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat budynku użytkowego położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:18:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku