bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 10:38:21 Informację zaktualizowano 2010-01-21 13:22:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/296/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 13:39:04 Informację zaktualizowano 2010-01-21 13:54:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/296/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 13:54:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/297/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:38:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/298/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:40:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/299/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:42:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:43:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/301/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:45:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/302/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:48:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/303/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:49:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXII/304/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejsvowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 14:51:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl