Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > sesja 26 strona główna 

sesja 26
 Uchwała nr XXVI/244/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 11:45:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXVI/245/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok - część 1  
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 11:49:48 Informację zaktualizowano 2009-05-20 12:47:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/245/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 11:51:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/246/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 11:54:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/247/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rybojedzku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 11:56:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVI/248/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 11:57:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
wersja do druku