bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 09:58:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 10:00:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 3
Data wprowadzenia informacji 2009-12-11 10:00:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/286/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:44:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/287/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:45:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/288/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:46:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/289/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:48:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/290/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:50:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/291/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:53:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/292/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:54:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/293/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:56:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXI/294/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:56:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl