bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:02:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:04:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/262/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:40:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/263/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację projektu (inwestycji)
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:41:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/264/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:42:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/265/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:44:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/266/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:45:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/267/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Mirosławkach
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:46:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:47:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/269/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:48:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/270/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:49:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/271/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:51:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/272/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi Stęszew - Trzebaw do kategorii dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:52:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/273/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zgody na przejęcie od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania pod nazwą "Remont jezdni drogi powiatowej Rybojedzko - Strykowo na odcinku Sapowice - Strykowo"
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:54:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/274/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego, pt: "Mały Miś poznaje świat nauki"
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:55:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIX/275/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Odkrywam, poznaję, czytam - program dla 4 i 5 latków"
Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:57:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl