bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Uchwała nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 13:41:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 13:39:59 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:40:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/257/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/166/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:50:10 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:37:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/258/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie współdziałania Gminy Stęszew z Miastem Poznań w realizacji zadań w zakresie udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:53:40 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:37:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/259/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:55:26 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:36:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXVIII/260/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-03 12:57:07 Informację zaktualizowano 2009-07-03 13:36:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl