bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Uchwała nr XXV/234/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:06:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/235/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:08:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/236/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:11:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/237/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Stęszew" w latach 2009/2011
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:12:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/238/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia" w latach 2009-2012
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:14:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stęszew stałych obwodów głosowania
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:15:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:17:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Skrzynkach i Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:18:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/242/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki (położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko), gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:20:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXV/243/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 08:22:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl