bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 Uchwała Nr XXIV/227/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:09:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/228/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:11:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/229/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:13:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/230/2009 Rady Miejskiej Gminy stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w miejscowości Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:15:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/231/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w miejscowościach: Wronczyn, Witobel i Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:17:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XXIV/232/2009

Treść Uchwały nr XXIV/232/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew (format .pdf)


Załącznik nr 1 - mapka (format .jpg)


Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (format .pdf)


Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (format .pdf)


Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania (format .pdf)


 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-23 14:35:17 Informację zaktualizowano 2009-02-27 13:06:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXIV/233/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat budynku użytkowego położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 13:18:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl