sesja 23

 Uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:00:14 | Data modyfikacji: 2013-01-07 15:00:35.
 Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:03:07 | Data modyfikacji: 2013-01-07 15:03:20.
 Uchwała Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:13:22.
 Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:36:35.
 Uchwała Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:40:01.
 Uchwała Nr XXIII/200/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-12-27 13:20:02 | Data modyfikacji: 2013-01-07 14:57:25.
 Uchwała Nr XXIII/201/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:45:48.
 Uchwała Nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:52:23.
 Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:01:02.
 Uchwała Nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:03:02.
 Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:04:13.
 Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Zamysłowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:05:30.
 Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:06:42.
 Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:13:33.
 Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:14:47.

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2013-01-08 11:14:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak