sesja 16

 Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę nrXIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-05 13:12:52.
 Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-05 13:27:39 | Data modyfikacji: 2012-04-05 13:28:10.
 Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-05 13:16:45.
 Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 10:33:50.
 Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Stęszew ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 10:37:58.
 Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 10:48:22.
 Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sapowice na lata 2012 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 12:58:37.
 Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 13:01:56.
 Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 13:04:56.
 Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 13:50:53.
 Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 13:59:01.
 Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 14:04:22.
 Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 14:06:56.

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-04-06 14:06:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak