sesja 20

 Uchwała Nr XX/164/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:32:18.
 Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 14:32:18 | Data modyfikacji: 2012-09-28 14:32:43.
 Uchwała Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:37:37.
 Uchwała Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/140/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:42:57.
 Uchwała Nr XX/168/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:46:05.
 Uchwała Nr XX/169/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:50:38.
 Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:53:20.
 Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:16:52 | Data modyfikacji: 2012-09-28 09:17:29.
 Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w miejscowości Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 10:21:35.
 Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 12:53:48.
 Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowościach Sapowice, Rybojedzko i Strykowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:04:52.
 Uchwała Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:09:40.
 Uchwała Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stęszew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:16:38.
 Uchwała Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:28:23.
 Uchwała Nr XX/178/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:33:10.

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:33:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak