sesja 19

 Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:28:32.
 Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w miejscowości Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:30:28.
 Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowościach Tomiczki i Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:31:59 | Data modyfikacji: 2012-07-04 08:33:05.
 Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:34:08.
 Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:35:29.
 Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:36:55.
 Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew NR XVII/148/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:39:28.
 Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:43:37.

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-04 08:43:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak