sesja 21

 Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:28:45.
 Uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:37:18.
 Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:55:44.
 Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 13:04:15.
 Uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 13:23:11.
 Uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 13:24:43.
 Uchwała Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-21 14:43:29.
 Uchwała Nr XXI/186/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/287/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 08:37:51.
 Uchwała Nr XXI/187/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 08:52:30.
 Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 08:56:19.
 Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Przebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 08:59:38.
 Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 09:04:14.
 Uchwała Nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 09:11:03.
 Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 11:57:00.
 Uchwała Nr XXI/193/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/133/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia programu - Strategii Rozwoju Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 12:02:22.

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-11-23 12:02:22
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak