sesja 18

 Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:02:19.
 Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 10:04:09.
 Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:04:17.
 Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:06:18.
 Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:07:36.
 Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:08:53.
 Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:10:16 | Data modyfikacji: 2012-06-14 14:19:30.

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:10:16
Data modyfikacji: 2012-06-14 14:19:30
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak