sesja 17

 Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 12:36:32.
 Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:02:14.
 Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:05:23.
 Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr X/62/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:12:21.
 Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:15:47.
 Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Słupia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:19:15.
 Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:21:40.
 Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:26:25.
 Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:29:42.
 Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka o nr ewid. 106 we wsi Piekary, obręb Piekary, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:33:47.
 Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:36:31.

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-05-02 13:36:31
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak