Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-11 09:58:46.
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-11 10:00:07.
 Uchwała Nr XXXI/285/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 3

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-11 10:00:32.
 Uchwała Nr XXXI/286/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:44:30.
 Uchwała Nr XXXI/287/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:45:22.
 Uchwała Nr XXXI/288/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:46:11.
 Uchwała Nr XXXI/289/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:48:15.
 Uchwała Nr XXXI/290/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Skrzynki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:50:59.
 Uchwała Nr XXXI/291/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:53:45.
 Uchwała Nr XXXI/292/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębienku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:54:49.
 Uchwała Nr XXXI/293/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sapowicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:56:03.
 Uchwała Nr XXXI/294/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:56:59.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2009-12-14 09:56:59
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak