Uchwała Nr XXIV/227/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:09:51.
 Uchwała nr XXIV/228/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:11:43.
 Uchwała nr XXIV/229/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:13:47.
 Uchwała nr XXIV/230/2009 Rady Miejskiej Gminy stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w miejscowości Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:15:17.
 Uchwała nr XXIV/231/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w miejscowościach: Wronczyn, Witobel i Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:17:15.
Uchwała nr XXIV/232/2009

Treść Uchwały nr XXIV/232/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew (format .pdf)


Załącznik nr 1 - mapka (format .jpg)


Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (format .pdf)


Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (format .pdf)


Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania (format .pdf)


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-23 14:35:17 | Data modyfikacji: 2009-02-27 13:06:35.
 Uchwała nr XXIV/233/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat budynku użytkowego położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:18:50.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2009-02-27 13:18:50
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak