Uchwała nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-03 13:41:28.
 Uchwała nr XXVIII/256/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-03 13:39:59 | Data modyfikacji: 2009-07-03 13:40:12.
 Uchwała nr XXVIII/257/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/166/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:50:10 | Data modyfikacji: 2009-07-03 13:37:17.
 Uchwała nr XXVIII/258/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie współdziałania Gminy Stęszew z Miastem Poznań w realizacji zadań w zakresie udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:53:40 | Data modyfikacji: 2009-07-03 13:37:05.
 Uchwała nr XXVIII/259/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:55:26 | Data modyfikacji: 2009-07-03 13:36:56.
 Uchwała nr XXVIII/260/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:57:07 | Data modyfikacji: 2009-07-03 13:36:44.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2009-07-03 12:57:07
Data modyfikacji: 2009-07-03 13:36:44
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak