Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:02:59.
 Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:04:00.
 Uchwała nr XXIX/262/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:40:05.
 Uchwała nr XXIX/263/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację projektu (inwestycji)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:41:14.
 Uchwała nr XXIX/264/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:42:26.
 Uchwała nr XXIX/265/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:44:29.
 Uchwała nr XXIX/266/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:45:31.
 Uchwała nr XXIX/267/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Mirosławkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:46:30.
 Uchwała nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:47:29.
 Uchwała nr XXIX/269/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:48:27.
 Uchwała nr XXIX/270/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:49:30.
 Uchwała nr XXIX/271/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:51:50.
 Uchwała nr XXIX/272/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi Stęszew - Trzebaw do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:52:49.
 Uchwała nr XXIX/273/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zgody na przejęcie od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania pod nazwą "Remont jezdni drogi powiatowej Rybojedzko - Strykowo na odcinku Sapowice - Strykowo"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:54:33.
 Uchwała nr XXIX/274/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego, pt: "Mały Miś poznaje świat nauki"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:55:56.
 Uchwała nr XXIX/275/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 wrześna 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: "Odkrywam, poznaję, czytam - program dla 4 i 5 latków"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:57:23.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2009-10-09 10:57:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak