Uchwała Nr XXX/276/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:25:19.
 Uchwała Nr XXX/276/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:26:17.
 Uchwała Nr XXX/277/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:34:50.
 Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:37:12.
 Uchwała Nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:42:01 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:36:03.
 Uchwała Nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:44:17.
 Uchwała Nr XXX/281/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:47:48.
 Uchwała Nr XXX/282/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Sapowicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:50:55.
 Uchwała Nr XXX/283/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Sapowicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 13:55:08 | Data modyfikacji: 2009-11-05 14:03:09.
 Uchwała Nr XXX/284/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-11-05 14:02:16.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2009-11-05 14:02:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak