Uchwała nr XXVI/244/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-20 11:45:50.
Uchwała nr XXVI/245/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok - część 1  

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-20 11:49:48 | Data modyfikacji: 2009-05-20 12:47:02.
 Uchwała nr XXVI/245/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-20 11:51:42.
 Uchwała nr XXVI/246/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-20 11:54:45.
 Uchwała nr XXVI/247/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rybojedzku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-20 11:56:08.
 Uchwała nr XXVI/248/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-20 11:57:10.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2009-05-20 11:57:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak