Uchwała nr XXV/234/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:06:12.
 Uchwała nr XXV/235/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:08:41.
 Uchwała nr XXV/236/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:11:35.
 Uchwała nr XXV/237/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Stęszew" w latach 2009/2011

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:12:56.
 Uchwała nr XXV/238/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia" w latach 2009-2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:14:24.
 Uchwała nr XXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stęszew stałych obwodów głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:15:19.
 Uchwała nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:17:57.
 Uchwała nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Skrzynkach i Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:18:45.
 Uchwała nr XXV/242/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki (położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko), gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:20:48.
 Uchwała nr XXV/243/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:22:07.

Zobacz:
 sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 . 
Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:22:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak