sesja 2

 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-12-20 08:39:55.
 Uchwała nr II/7/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:05:59.
 Uchwała nr II/8/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:10:29.
 Uchwała nr II/9/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:14:44.
 Uchwała nr II/10/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:26:19.
 Uchwała nr II/11/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:27:10.
 Uchwała nr II/12/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:28:41.
 Uchwała nr II/13/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:30:19.
 Uchwała nr II/14/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:31:09.
 Uchwała nr II/15/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:32:13.
 Uchwała nr II/16/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:33:08.
 Uchwała nr II/17/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:34:17.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:34:17
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak