sesja 32

 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:27:24.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:28:41.
 Sprzedaż lokali mieszkalnych w Będlewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:30:09.
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:32:24.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:32:56.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo - część działki nr 462/3

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:34:27.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług w Stęszewie - działki nr ewid. 598/1, 598/3 i 598/4

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:35:51.
 Zmiany w Statucie Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:36:26 | Data modyfikacji: 2006-05-06 11:40:39.
 Zmiany w Statucie Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:37:15.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:37:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak