sesja 35

 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:38:37.
 Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:42:06.
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:44:23.
 Wyrażenie zgody na realizację inwestycji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:45:28.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Rybojedzko, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:47:13.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Tomiczki i Jeziorki, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:48:31.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego - fragment wsi Trzebaw

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:50:10.
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:53:17.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w WielkiejWsi

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:55:56.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:57:15.
 Zamiana przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 10:58:29.
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włąsności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 11:00:22.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 11:01:15.
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 11:02:15.
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 11:03:53.
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-10-02 11:04:51.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2006-10-02 11:04:51
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak